1. Eğitim alınacak olan ülkenin vize koşulları da göz önünde bulundurularak tercih edilmesi gerekmektedir. Müracaat eden kişiye göre vize alımının zor veya imkânsız olabileceği ülkeler tercih edilmemelidir. Her vize reddinin sonraki başvurular için açıklanması gereken bir durum olabileceği unutulmamalıdır.
  2. Vize başvuru işlemlerine, yurtdışına gidiş tarihinden en az 1-2 ay önce başlanmalıdır.
  3. Yurtdışına eğitim için gidiş amacı net ve güçlü olmalıdır. Alınacak eğitim ile eğitimi alacak kişi arasında yetkinlik açısından çelişki olmamalıdır. Yurtdışında alınacak eğitimin maliyetlerine rağmen kişiye katkıları açıkça ortaya konulmalıdır.
  4. Geçmişteki eğitim belgeleri ve başarı belgeleri ibraz edilmelidir.
  5. Mali durum yeterliliği belgelerle ibraz edilmelidir.
  6. Geri dönüş sebepleri gösterilmelidir. (Eğitime devam etme durumu, işyerinden izin veya yeni bir işe kabul yazısı, ailevi durum, mali durum ve sosyal statü gibi faktörler vs.)
  7. Vize mülakatında ve/veya başvuru formunda kısa, net, öz, eğitim ve başarı odaklı, yüksek motivasyon içeren bilinçli ve pozitif cevaplar verilmelidir. Belirsizlik ifade eden soru işareti oluşturacak ve olumsuzluk ifade eden negatif söylem ve cevaplardan kaçınılmalıdır. Yüz yüze yapılan vize mülakatlarında rahatlık, özgüven, samimiyet ve şeffaflık korunmalı ve güleryüzlü olunmalıdır.
  8. Danışmanın gerekli gördüğü tüm belgeler eksiksiz olarak ibraz edilmelidir. Eksik olacak her belgenin vize başvuru sonucunu olumsuz etkileyebileceği baştan bilinmelidir.
  9. Vizenizin onaylanması size vize verecek görevliye sorumluluk yükleyebilir ama vizenizin onaylanmaması size vize vermeyen görevliye sorumluluk yüklemez. Dolayısıyla yukarıdaki maddelere göre iyi bir vize hazırlığı yapılması ve vize reddine sebep verebilecek ihtimallerin minimize edilmesi gerekmektedir.
  10. Vize başvurularında kimsenin dışarıdan müdahalesinin olamayacağı ve dışarıdan müdahale gibi durumların ters etki yapabileceği baştan bilinmelidir. Danışmandan veya başka bir kimseden sonuca doğrudan etki etmesi beklenmemelidir. Vize reddi olduğunda da eksikler giderilip tekrar başvuruya devam edilmesi gerekebilir. Bazı durumlarda eğitim alınacak ülkenin değiştirilmesi de söz konusu olabilir; vize alımı daha kolay olan ülkeler tercih edilebilir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir