ICTQ Malta

ICTQ Malta Dil Okulu Öğrencilerin yalnızca dil gelişimlerini değil, sosyalleşmelerini ve liderlik yetenekleri geliştirmelerini amaçlayan ICQT Malta Dil Okulu, öğrencilerine uluslararası iş dünyasında yer edinme fırsatı da sağlamaktadırlar. ICTQ ekibi yöneticilerinden, acentelerine kadar her alanda en üst düzeyde hizmeti sunmayı garanti eder. ICTQ sunduğu eğitim paketleri oldukça kapsamlıdır. ICTQ Malta, Mellieha bölgesinin merkezinde yer almaktadır. […]