SAT (Scholastic Aptitude Test)

SAT Sınavı SAT sınavı, uluslararası geçerlilik taşıyan, üniversiteye kabul için gerekli olan akademik bir sınavıdır. SAT sınavı (Scholastic Aptitude Test – Eğitim Yetenek Testi), Amerika ya da Avrupa ülkelerinde bulunan üniversitelerde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için üniversiteye kabul sınavı niteliğindedir. 1926 yılında yapılmaya başlanan SAT sınavı, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan üniversite öğrencileri için hazırlanmış […]