Bir lise seçerken bazı öğrencilerin dikkate aldığı faktörlerden biri, Uluslararası Bakalorya (IB) programı olup olmadığıdır.

IB programı, genellikle Advanced Placement (AP) programıyla karşılaştırıldığında, öğrencilerin lisedeyken üniversite düzeyinde dersler almalarına olanak tanır.

COVID-19 Nedeniyle 2020 IB Değişiklikleri

COVID-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle, Mayıs 2020 IB sınavları iptal edildi ve kapatılan okullar için kurs süreleri uzatıldı.

IB Programının Faydaları Nelerdir?

IB programının başlıca faydalarından biri, üniversiteye akademik hazırlık sağlamasıdır.

 IB kurslarının disiplinler arası olduğu, büyük ölçüde bağımsız düşünmeyi gerektirdiği ve sözlü sunumlar ve orijinal araştırmalar, yani üniversite derslerinin tüm özellikleri olduğu bilinmektedir.

IB Diplomasını kazanırsanız üniversite düzeyinde dersler aldığınızı göstermeniz için bir belgeniz olmuş olacaktır.

Üniversiteye hazırlanmanın yanı sıra, IB sınavlarını geçerek üniversite dersleri için kredi alabilirsiniz.

Kredi kazanmak için tam IB Diplomasını tamamlamanıza gerek yoktur, bu nedenle IB Diplomasını programınıza uyduramayacağınızı düşünüyorsanız, birkaç bireysel IB dersi almanız yine de faydalı olabilir.

Ne yazık ki, IB sınavına girmek ucuz değildir. Sınav başına $119 ücreti vardır. Bu bütçe biraz fazla olsa da başlangıç ​​düzeyinde üniversite kursu için ödeyeceğiniz harçtan miktarından daha azdır.

Birçok okulun IB için kendi mali yardım programları da vardır.

IB Programındaki 6 Temel Ders Nelerdir?

Tam IB Diplomasını kazanmak için, altı ders almanız gerekir:

Diploma alabilmek için üç ila dört konu Yüksek Düzeyde, geri kalanı Standart Düzeyde tamamlanmalıdır. Yüksek Seviye kurslar daha zordur. HL kursları için minimum 240 saat ve SL kursları için 150 saat eğitim süresi önerilir.

Bazı okullar, öğrencilerin bir kursun SL veya AP versiyonunu önce ve HL versiyonunu sonra almasını sağlayarak HL gerekliliklerini yerine getirir ve böylece iki yıllık kurs almış olursunuz.

Örneğin, AP İngiliz Edebiyatını kıdemsiz olarak aldıktan sonra, HL IB İngilizceyi son sınıfta alabilirsiniz.

Ayrıca, IB programları olan birçok lisenin, takip edilecek programları olduğu için öğrencilerin tüm gereksinimleri karşılamasına yardımcı olmak için dört yıllık planlar önerdiğini unutmayın.

Bu nedenle, kendi başınıza bir sürü program planlaması yapmanız gerekmeyecektir.

Okulunuzun veya ilgilendiğiniz bir okulun bir IB programı varsa, IB sınıf tavsiye edip etmediklerini öğrenmek için rehberlik danışma bürosuyla iletişime geçin.

Hangi liseye gideceğinize karar verip vermeyeceğiniz konusunda kararsız kalıyorsanız, okulların rehberlik bürosuyla iletişime geçerek detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

IB Sınavları Nelerdir?

Bu altı temel sınıfın her biri için ayrıca bir IB sınavına girmeniz gerekir. IB sınavları Mayıs ayında (veya güney yarım küre okulları için Kasım ayında) yapılır.

İki bölümü vardır: bunlardan birisi dış değerlendirme diğeri ise iç değerlendirmedir. Dış değerlendirme, daha geleneksel sınav bölümüdür ve tipik olarak aynı gün veya arka arkaya birkaç gün yapılan sınavlardan oluşur.

Genellikle çoktan seçmeli, kısa yanıtlı sorularının bir kombinasyonu ile hazırlanmıştır.

IB sınavında cevaplar arasında çok fazla zaman harcamamanız gerekir.

Kağıtlar bağımsız sınav görevlileri tarafından değerlendirilir.

Dahili değerlendirmeler ise öğretmenler tarafından yapılır. Bunlar sözlü sunumları, pratik çalışmaları içerebilir.

Dahili değerlendirmelerin yaklaşık %5’i veya daha fazlası, IB tarafından atanan bir moderatör tarafından derecelendirilecek ve bu moderasyona bağlı olarak, okuldaki o dersin derecelendirme eğrisi belirlenecektir.

IB sınavları 1-7 arasında derecelendirilir, 6 ve 7 A derecesi olarak kabul edilir. 4 ve üstü herhangi bir sınav genellikle geçer puan olarak kabul edilir (IB resmi geçer notları belirlemese de). Çoğu kolej, 5 ve üzeri puanlar için IB kredisi verir.

IB Diplomasını kazanmak için, gereken minimum 24 puanı almak üzere her sınavdan ortalama 4 puan almanız gerekir.

IB Programındaki 3 Temel Gereklilik Nelerdir?

IB sınıfları ve sınavlarına ek olarak, öğrencilerin IB Diploması kazanmak için tamamlamaları gereken üç temel koşul daha vardır.

Bunlar Genişletilmiş Deneme, Bilgi Teorisi sınıfı ve Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet projesidir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir