Site icon Eğitim Danışmanlığı

Ukrayna’da Eğitim Sistemi

Hazırlık Eğitimi

Ukrayna’da hazırlık eğitimi denilince akla sadece dil eğitimi gelmemelidir. Ukrayna eğitim sisteminde hazırlık, Akademik Hazırlık ve Temel Eğitim (Fundation) olarak verilmektedir. Hazırlık eğitimi almadan önce öğrenci, hangi alanda lisans eğitimi almak istediğine karar vermeli, hazırlık eğitimini buna göre almalıdır. Buna göre öğrenciler hazırlıkta 4 farklı seçenekten oluşan bir yol ayrımına gelirler.

1 – Engineering, Techology and Natural Sciences:

Bu bölümü seçen öğrenciler Rusça ya da Ukraynaca eğitiminin yanı sıra matematik, fizik, kimya, tasarım, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine dersler alır.. Hazırlıkta bu bölümü bitiren öğrenciler Ukrayna’daki üniversitelerde Radiofizik, Fizik, Matematik, Mühendislik bölümleri, Teknoloji bölümleri, Sibernetiks, Kimya, Coğrafya üzerine lisans eğitimi alabilirler.

2- Economics

Bu bölümü seçen öğrenciler Rusça veya Ukraynaca eğitiminin yanı sıra matematik, coğrafya, ekonomiye giriş, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine eğitim alırlar. Hazırlıkta bu bölümü bitiren öğrenciler ekonomi, işletme, pazarlama, uluslararası ticaret vb kategorideki alanlar üzerine lisans eğitimi alabilirler.

3- Medicine, Biology and Agriculture

Bu bölümü seçen öğrenciler Rusça veya Ukraynaca eğitiminin yanı sıra biyoloji, fizik, kimya, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine eğitim alırlar. Hazırlıkta bu bölümü tamamlayan öğrenciler tıp ve tarım ile ilgili bölümlerde lisans eğitimi alabilirler.

4- Humanities and Social Sciences

Bu bölümü seçen öğrenciler Rusça veya Ukraynaca eğitiminin yanı sıra edebiyat, coğrafya, alan çalışmaları ve bilgisayar işletim sistemleri üzerine eğitim alırlar. Hazırlıkta bu bölümü bitiren öğrenciler uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, gazetecilik, tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk vb kategorilerdeki alanlarda lisans eğitimi alabilirler. Ukrayna’da üniversitelere sınavsız girebilmek demek, istediğiniz bölüme rahatça girebilirsiniz demek değildir. Söz gelimi, tıp eğitimi almak istiyorsanız, ilgili hazırlık programına bile kabul edilmek için matematik, fizik biyoloji vs derslerdeki lise notlarınızın istenilen oranlarda olması gerekmektedir ki bu oran çoğu üniversiteye kabul için 5 üzerinden 3 ve üstü olmalıdır. Ekonomi ve sosyal bilimler genellikle rahat kabul alınan bölümlerdir. Benzer biçimde hazırlık yılı mezuniyet notlarınız da, lisans eğitimi almak istediğiniz üniversitenin sizi kabul ederken dikkatle inceleyeceği detaylardır. Taras Shevchenko, KPI gibi üniversitelerde, özellikle mühendislik ve tıp gibi alanlarda lisans eğitimine kabul edilebilmeniz için hazırlık eğitiminizi başarı ile tamamlamanız gerekmektedir.

Ukrayna’da İngilizce Hazırlık

Bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfları açılıyor olsa da, genellikle öğrenciler Rusça ya da Ukraynaca eğitimi tercih etmektedir. Bunun 2 basit nedeni vardır. Birincisi, Ukrayna’da İngilizce eğitiminin pek de kaliteli olduğu söylenemez. İngilizce bilen kişi sayısının çok düşük olduğu Ukrayna’da bu eğitimi verecek olan öğretim üyesi sayısı da maalesef fazla değil.Bu nedenle etkisiz ve faydasız bir İngilizce eğitimi almaktansa, alabileceğiniz en iyi Rusça ya da Ukraynaca eğitimini alarak bu dillerde mükemmelleşmek çok mantıklı bir karar olacaktır. Diğer neden ise, İngilizce hazırlık eğitimi alsanız bile, İngilizce olarak eğitim alabileceğiniz bölüm, öğrenci kontenjanı ve her şeyden önce kaynak materyal sayısının sınırlı olması. Bu yüzden Ukrayna’da eğitim almak için Rusça ve ya Ukraynaca hazırlık almak çok daha yerinde bir karar olacaktır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Ukrayna’da sadece İngilizce konuşarak yaşamanız imkansız gibi bir şeydir. Günlük hayatınızı sürdürebilmek için bile mecburen Rusça ve Ukraynaca konuşmayı öğrenmek zorunda kalacaksınız.

Rusça mı Ukraynaca mı Öğrenmeliyim?

Ukrayna’da bu iki dili birbirinden koparmak çok kolay olmasa da, üniversitelerin son zamanlarda yükselen milliyetçilik akımları ile birlikte, Rusça’yı terk etme eğiliminde olduklarını göz ardı etmemek gerekiyor. Aslında Rusça ve Ukraynaca, aynı dil ailesine ait olan iki farklı dialektir. İki dil arasındaki farklılık Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki gibidir; hatta bu kadar derin farkların bile olmadığı söylenebilir. Ülkede herkes her iki dili daha doğrusu diyalektiği de bilmektedir.

Televizyon kanallarında, gazetelerde, eğitimde çoğu zaman her ikisi de kullanılmaktadır. Yani aslında sadece birini öğrenmeye çalışsanız da bunu başaramazsınız; eninde sonunda her ikisini de öğrenmek zorunda kalacaksınız.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ukrayna’da yükselen bir milliyetçilik akımı var. Bu nedenle milli politika olarak sistemli bir şekilde Rusça ‘dan kurtulmaya çalıştıklarını söylemek çok abartılı olmayacaktır. Daha şimdiden Taras Shevchenko gibi çok önemli bazı üniversiteler sadece Ukraynaca lisans eğitimi vermeye başladılar. Bu üniversitelere kısa bir süre sonra KPI ve diğer üniversitelerin de katılacağına kesin gözü ile bakılmaktadır. Bununla birlikte, üniversite yetkililerinin ısrarla üzerinde durdukları bir geçek şudur.

Her ne kadar dersler Ukraynaca olsa da, kullanılan kaynakların çoğu ve günlük yaşam Rusça bilmeyi de gerektirdiği için, öğrenciler her ikisini de doğal olarak zaten öğreniyorlar. Bu yüzden eğitimin Ukraynaca olmasının sonuca yansıyan hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Sonuçta öğrenciler her iki dili de doğal olarak öğrenmek zorunda kalmaktadırlar.

Ukrayna’da İngilizce Eğitim

Türkiye’deki öğrencilerin çoğunun Ukrayna’yla ilgili ilk sorularından biri, İngilizce eğitim alıp alamayacaklarıdır.Evet, Ukrayna’da sadece bazı üniversiteler bazı bölümlerde İngilizce eğitim seçeneğini de sunuyorlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Ukrayna’da İngilizce eğitimi veren öğretim üyeleri de Ukraynalı; ve İngilizce bilgilerinin de çok iyi olduğu aslında pek söylenemez. Zaten başvuran adaylarda da çok ileri düzeyde İngilizce aranmaması da bunun bir göstergesidir. Buna ek olarak, Ukrayna’da İngilizce eğitim alırken, kütüphanelerden yararlanmanız da sınırlı olacaktır. Ukrayna üniversiteleri, dünyanın en zengin kaynak birikimlerinden birine sahip ama bunun çok az bir bölümü İngilizce.

Sonuç olarak ya Rusça’yı da öğrenmek durumunda kalacaksınız ya da kaynak sıkıntısını aşamayacaksınız. Bütün bunlardan çıkan sonuç şudur. Ukrayna’da İngilizce eğitim almak mümkündür. Ancak eğitim ve kaynak kalitesi Rusça /Ukraynaca eğitim kadar asla kaliteli olmayacaktır. Çıkartılması gereken en büyük sonuç ise, yukarıdaki bölümlerde de belirttiğimiz gibi, İngilizce bir bölüme kayıt yaptırmış olmakta Rusça ve Ukraynaca öğrenmek zorunluluğundan kurtulacağınızı sanıyorsanız çok yanılırsınız. Ukrayna’da yaşamanın en doğal zorunluluğu ve sonucu olarak her iki dili de ister istemez öğrenmek zorunda kalacağınızdan emin olabilirsiniz. Ukrayna’da İngilizce konuşarak çok basit ihtiyaçlarınızı bile karşılayamayabilirsiniz.

Ukrayna Üniversitelerine Yatay Geçiş

Türkiye’de bir üniversite öğrencisinin, Ukrayna’da bir üniversiteye yatay geçiş hakkı teorik olarak vardır ancak uygulamaya bakıldığında aslında pek avantajlı olmayabilir. Ukrayna’daki üniversiteler, yatay geçiş talebinde bulunan öğrencinin transkriptini incelemekte, kendi eğitim programlarıyla karşılaştırmakta ve eksik gördüğü derlerin tekrarını istemektedir. Bu da çoğu zaman yıl kaybına neden olduğundan pek de avantajlı olduğu söylenemez. Eğitime baştan başlamak çoğu zaman daha doğru bir karar olacaktır.

Ukrayna’da Master

Ukrayna’daki üniversitelerin hepsi master yapmak isteyen öğrencilere kapılarını açmaktadır. Ukrayna’da Rusça, Ukraynaca ya da İngilizce olarak master yapabilirsiniz. Ancak İngilizce master yapabileceğinin bölümlerin sayısının ve üniversite alternatiflerinin sayısının pek fazla olmayacağını belirmekte fayda var. İngilizce seviyeniz upper-intermediate ve üstü ise, İngilizce eğitim verilen bölümlere doğrudan giriş yapabilirsiniz. Eğer dil seviyeniz yeterli değilse, o zaman ilk yılınızı hazırlık eğitimi alarak geçirmeniz gerekecektir.

Master başvurusu yaptığınız üniversite öncelikle lisans eğitiminizi ve transkriptinizi inceleyecektir. Bazı bölümler, özellikle teknik bölümler, master öncesinde bilim sınavı yapmaktadır. Sözel bölümlerde ise çoğu zaman bilim sınavına gerek yoktur. Ukrayna’da master yapabilmek için Türkiye’de LES sınavına girmek zorunda değilsiniz. Ukrayna’da master eğitimi bölüme ve üniversiteye göre değişmekle birlikte ortalama 1,5 – 2 yıl sürmektedir.

Neden ELT Danışmanlığı Almalısınız

Yurtdışında üniversite kayıt ve kabul işlemleri genellikle uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu nedenle bu çalışmayı gerçekten profesyonel bir biçimde yapan bir kuruluşla yapmanız çok daha doğru bir karar olacaktır. Özellikle Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde üniversite kaydı yaptırmak, güvenilir bir aracı kuruluş hizmeti olmaksızın neredeyse olanaksızdır.

ELT, Ukrayna Uluslararası Eğitim Dairesi (The Ukrainian State Centre of International Education) tarafından, Ukrayna üniversitelerine öğrenci yerleştirme işlemlerini yürütmek üzere resmen yetkilendirilmiştir.

Diğer Seçeneklerinizin Farkında mısınız?

Türkiye’nin yurdısı eğitim ve akademik danışmanlık alanında en deneyimli ve güvenilir kuruluşlarından biri olarak öğrencilerimize onlar için uygun olan en iyi seçenekleri sunmayı ve doğru yönlendirme yapmayı çok önemsiyoruz. Bu bağlamda her adayımızın kararını vermeden önce diğer seçeneklerini de biliyor ve ve istediğinin farkında olarak hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.

ELT sadece Ukrayna’ya öğrenci gönderen bir şirket değildir. ELT öğrencilerine Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok farklı ülkede hizmet verebilmekte olduğu için tüm destinasyonları ayırt etmeksizin en iyi ve doğru biçimde tanıtabilen ve bu destinasyonların tümünde aynı kalite standartlarında hizmet sunabilen az sayıda kuruluştan biridir.

Eğer Ukrayna’yı sadece ucuz olduğu için ya da sadece sınavsız üniversite olanağı sunduğu için tercih ediyor, diğer seçenekleri pahalı olur diye eliyorsanız hata yapıyor olabilirsiniz. Özellikle Avrupa’da birçok ülkede (Polonya, Macaristan vb.) eğitim ve yaşam maliyetleri toplamı Ukrayna’dan pek de farklı değil. Üstelik eğitimi Avrupa Birliğinde almanız YÖK onaylı eğitim anlamına geliyor.

Ukrayna ve diğer Avrupa Ülkelerinin karşılaştırmalı maliyetleri için burayı tıklayınız.

Exit mobile version