Yurtdışında üniversite okumak isteyen ve gittiği ülkede üniversiteye doğrudan kabul için yeterli sayılmayan yabancı öğrencilerin,  “Foundation”, “Access”, “Bridging” veya “A Level” olarak adlandırılan ve genelde bir akademik yıl süren hazırlık programına  katılmaları gerekir.  Bu hazırlık programı kolejler ve bazı dil okulları tarafından düzenlenir. Bu programda öğrenciler hem İngilizcelerini geliştirirler, hem de üniversite eğitimine temel oluşturacak bazı dersleri önden takip etmiş olurlar.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerine yerleştirilirler. Program İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, Malta, Yeni Zelanda ve diğer ülkelerin okullarında açılmaktadır.

Hazırlık eğitimi, sadece dil eğitimini değil akademik bir hazırlığı da kapsar. Özellikle İngiltere ve Avustralya’da üniversite eğitimi 3 yıl sürdüğünden 1 akademik yıl için hazırlık (Foundation) zorunluluğu vardır. Ancak Kanada, Amerika gibi ülkelerde akademik hazırlık, zorunlu değildir. Kanada ve Amerika’da öğrencinin İngilizce seviyesi yetersiz ise İngilizce hazırlık eğitimi yapması gerekir. Eğer çok iyi seviyede İngilizceye sahipse ve bunu belgeleyebiliyor ise üniversitelerin ilk yılından eğitimine başlayabilirler.

Foundation Eğitimi ve A Level

İngiltere, İrlanda gibi ülkelerde uygulanan lise sistemi ile ülkemizde uygulanan lise eğitim sistemi birbirinden farklıdır. Türkiye’de lise bitirmiş olan öğrencilerin bu ülkelerde üniversiteye kabul koşulları farklıdır. Türkiye’de liseden mezun olan öğrenciler İngiliz Lise sistemine göre yeterli görülmediğinden, doğrudan bu ülkelerde üniversiteye başlayamazlar. Türkiye’de lise mezunu olup, İngiltere’de Üniversite okumak isteyen bir öğrencinin iyi derecede İngilizce bilmesi ve A level düzeyine gelebilmesi için 1 yıl süre ile Foundation (hazırlık) eğitimi alması gerekir. Programlar, Genelde Ekim ve Ocak aylarında başlar

A Level Eğitimi

Bu noktada kısaca A Level eğitimine değinirsek; A Level diploması, Amerika, Avustralya, Birleşik Krallık gibi ülkelerde bir anlamda üniversite hazırlığına denk gelen lisenin son iki yılında verilen eğitim sonrasında verilen lise diplomasıdır Bu diploma dünyada uluslararası geçerliliğe sahip en önemli sertifikasyonlardan bir tanesidir.

İngiltere’de liseden mezun olan bir öğrenci de üniversitelere başvurularını A Level diploması ile yapmaktadır.

Ülkemiz lise diploması Amerika, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada gibi ülkelerde kendi lise eğitimlerine göre denk kabul edilmemektedir.  Bu nedenle Türkiye’de liseden mezun olan öğrencilerinin bu gibi ülkelerde lise mezunu sayılabilmeleri için söz konusu ülkelerde ‘foundation year’ olarak adlandırılan bir eğitim almaları gerekmektedir. Foundation eğitimi tamamlandığında üniversitede lisans eğitimine başlanabilmektedir. A Level diploması ise dünyanın tamamında denk kabul edilmektedir denilebilir.

A Level diplomaları öğrencinin aldığı dersler bazındadır.  A Level ‘ın açılımı Advanced Level’dır, ileri seviye anlamına gelmektedir. Örneğin bir öğrencinin Matematik dersinden A Level diplomasına sahip olması o öğrencinin ileri seviye matematik bilgisine sahip olması anlamına gelmektedir. Ülkemizden farklı olarak İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde lisans süresi 3 yıldır. A Level diploma notu ise üniversiteye yerleşme için temel kriterdir. Üniversiteler öğrenci kabulünde genellikle öğrencinin 3 dersten A Level diplomasına sahip olmasını istemektedir.

Türkiye’deki lise mezunları, İngiltere ve İrlanda’da üniversite eğitimi almak istediklerinde A Level düzeyinde kabul edilmediklerinden Foundation eğitimine alınırlar. Foundation (Uluslararası Hazırlık Yılı (IFY), lisans programlarına katılmak isteyen uluslararası lisans öğrencilerinin üniversiteye girişe hazırlamak için katıldığı bir programdır. Foundation eğitimi bir anlamda yoğunlaştırılmış A Level eğitimidir. Ancak tam olarak bu eğitimin yerine geçmez. Program 7-9 ay boyunca yürütülür ve akademik çalışma, yoğun İngilizce dil hazırlığı, çalışma becerileri ve kültürel yönelimi birleştirir. Foundation eğitimi sırasında, Mühendislik, Fen Bilimleri, Eczacılık, İşletme, Muhasebe ve Ekonomi, Hukuk, Sosyal Bilimler, Psikoloji ve Medya, Sanat ve Tasarım, Bilgisayar Bilimleri üzerine eğitim alınabilir. Üniversitede de aynı bölümlere devam edilebilir.

Foundation Öncesi İngilizce Eğitimi

Foundatiom eğitiminde İngilizce dersi yoktur. Bir öğrencinin Foundation programına katılabilmesi için de İngilizce seviyesinin yeterli olması gereklidir. Bu durumda olan öğrencilerin Foundation öncesinde dil eğitimi alması gerekir.

Öğrencilerin Foundation programlarına katılabilmek için ihtiyaçları olan seviyeye gelmeleri başlangıç seviyelerine bağlıdır. İngilizcesi iyiye yakın olan bir öğrencinin 2-3 ay İngilizce eğitim alması yeterli olabilirken, İngilizcesi zayıf olan bir öğrencinin 9-10 ay yoğun eğitim alması gerekebilir.

Çoğu üniversite ve özel eğitim kurumları tarafından verilmekte olan Foundation eğitiminde öğrenciye 1 yıl boyunca Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilimler gibi alanlarda eksiklik duydukları konularda destekleyici dersler verilir. Öğrenciler Foundation eğitiminde okumak istedikleri bölüme göre hazırlanırlar ve Foundation eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelere kabul edilirler.

Foundation Programı Kabul Şartları Nedir?

İngiltere İrlanda’daki üniversite ve kolejler bünyesinde sunulan Hazırlık Programlarına kabul edilmek için yüksek dereceli bir lise diploması ile ve( B2) orta seviyede İngilizce bilinmesi gereklidir.  İngilizce dil seviyenizi TOEFL, IELTS  (5.5) veya PTE sınavlarından birine girerek kanıtlamanız istenir. İngilizce seviyesi yeteri olmayan öğrenciler ayrıca İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.

Foundation programını başarıyla tamamlayan öğrenciler İngiltere ve İrlanda’da bulunan üniversitelere giriş hakkı kazanır. Alternatif olarak Türkiye’de herhangi bir lisans programının birinci sınıfını başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, İrlanda’daki üniversitelere başvuru hakkı kazanırlar.

Foundation Program Seçenekleri Nelerdir?

Foundation Programı Ücretleri Ne Kadardır?

İngiltere üniversite hazırlık programlarının ücretleri ortalama 15.000 GBP’dir. Konaklamanız içinse ortalama 4000 GBP bütçeye ihtiyacınız olacaktır. İrlanda’da İşletme, Hukuk, Mühendislik, Science üniversite hazırlık program ücretleri 13.000 Euro, Tıp Fakültesi hazırlık programı ücreti ise 15.000 Euro dolaylarındadır. Hazırlık Öncesi İngilizce Ücretleri 3 ay için ortalama 2.500 Euro, 6 ay için ortalama 4.800 Euro’dur.

İngiltere’deki Bazı Foundation Program Seçenekleri

İngiltere’de katılabileceğiniz farklı foundation program seçenekleri bulunur. Üniversitede okumak istediğiniz alan doğrultusunda bir hazırlık programına katılmanız çok daha faydalı olacaktır.

ITEBS Danışmanlığıyla Foudation Programı Sonrasında Üniversiteye Yerleşme

İngiltere’de foundation eğitimini birçok üniversite bünyesinde alabileceğiniz gibi, üniversitelerle anlaşmalı ve ortaklaşa program yürüten özel eğitim kurumlarından da alabilirsiniz. Özellikle, foundation eğitimiyle geçen bir yıl süresince ülkeyi ve birçok üniversiteyi yakından görüp, daha bilinçli bir karar verebilmek açısından, eğitim bitiminde diğer üniversitelere geçiş olanağı tanıyan kuruluşlarda Foundation eğitimi almak daha avantajlıdır.

Foundation programı esnasında gösterdiğiniz başarı, iyi bir İngiliz üniversitesine yerleşmeniz için büyük önem taşır. Foundation programınız esnasında akademik danışmanınız ile size uygun 5 üniversite belirlenir ve bu üniversitelere UCAS üzerinden başvurunuz yapılır. Üniversitelerden gelen cevaplara göre, siz de arzu ettiğiniz okulu seçebilirsiniz.

Pathway /Foundation Programları

Pathway programları, uluslararası öğrencileri yurtdışında bir lisans programına hazırlayan ve programın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından öğrencinin genellikle ortaklık bulunan bir programa kabulünü temin eden program türüdür.

Programa katılan öğrencilere kompozisyon yazımı, ekip çalışmalarına uyum sağlama, derslerde not tutma tekniklerini, zaman yönetimi ve sunum yapma teknikleri gibi üniversite hayatında öğrenciler için gerekli olan eğitimler verilir. Üniversiteye hazırlık programı olan Patway sayesinde öğrencilerin, farklı bir kültür ve eğitim sisteminde başarılı olmaları hedeflenir.

Pathway programlarını tamamlayarak, IELTS ve TOEFL sonuçlarına gerek kalmadan birçok üniversiteye direkt olarak geçiş hakkına sahip olabilirsiniz.

Bazı üniversiteler bu programı kendi bünyesinde sunmaktadır. Bazılarıysa bir patner kuruluş ile anlaşarak programı patner kuruluş bünyesinde başarıyla tamamlayan adayları kabul etmektedir.

Pathway programlarına kabul için gerekli olan İngilizce yeterlilik seviyesi lisans programlarına katılımda istenen seviyeden daha düşüktür. Bu da İngilizcesi yetersiz olan birçok öğrencinin öncelikle Patway programlarını tercih etmesini sağlar. Lisan programlarının kabul şartı genel itibari ile IELTS 6.- 7. puan aralığında iken Pathway programlarının şartı ise 5 – 5.5 puan aralığındadır.

Sayıları binleri bulan bu programların neredeyse tamamına yakını İngilizce konuşulan ülkelerde sunulmaktadır. En fazla Patway programı İngiltere’de, sonrasında Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada ve Amerika’da sunulmaktadır.

Itebs olarak, anlaşmalı olduğumuz aşağıdaki uluslararası dil okullarının Patway programlarına kayıt danışmanlığı sunmaktayız.

Kaplan International,  Kaplan International 30 ülkede, 400 farklı lokasyonda bir milyon öğrenciye, 24 bin çalışanıyla birçok alanda eğitim sunmaktadır.

İngiltere’deki Kaplan International partner üniversiteleri:

The Embassy  Pathways programları IELTS, TOEFL veya Cambridge sınavlarına gerek kalmadan, dünya çapında 70 üniversite ve kolej tarafından tanınan bir İngilizce dil yeterliliği sunmaktadır.

Kanada ILAC Üniversite Geçiş Programı,  programı başarıyla bitiren öğrencileri, anlaşmalı olduğu 27 partner üniversitesine, herhangi bir toefl/ıelts sınavı almadan geçişini sağlar.

Avrupa ülkelerinde resmi bir hazırlık eğitim yılı zorunluluğu yoktur. Ancak başta Almanya, İtalya, Fransa olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde öğrencilerin eğitim almak istediği ülkenin dilini çok iyi öğrenmeleri açısından bir akademik yıl dil hazırlık programlarına katılmaları gerekebilir.

Program detayları, ücretler ve başvuru tarihleri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir